[Umpires Main][AFL Main]

Frank Spokes

YearGamesFinalsGrand Finals
19421  
194315  
194418  
19452221
1946201 
1947192 
1948201 
194916  
19502  
Seasons:913361
[Top]
[Umpires Main][AFL Main]